Centrum
Szkoleniowo-Tłumaczeniowe

PROExpert

Specjalistyczne kursy językowe

Zapraszamy na kursy specjalistycznego języka angielskiego w biznesie, marketingu, handlu, prawie, medycynie, logistyce i transporcie, informatyce, hotelarstwie, turystyce, budownictwie, lotnictwie i nie tylko!
 

  • Oferujemy zajęcia w małych grupach (maksymalnie 6 osób) lub zajęcia indywidualne odbywające się w profesjonalnej multimedialnej pracowni językowej w siedzibie firmy. Na życzenie klienta prowadzimy również kursy we wskazanym miejscu. Częstotliwość i czas trwania zajęć dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników.   
  • Na naszych zajęciach panuje miła, przyjazna atmosfera, która ułatwia przyswajanie języka oraz zachęca  do swobodnego wypowiadania się w języku obcym.
  • Naszym celem jest podnoszenie kompetencji językowych pracowników firm, umożliwienie rozwoju zawodowego osób pracujących oraz nabycie umiejętności swobodnego porozumiewania się w miejscu pracy. Pomagamy zwiększać szanse na zatrudnienie osób bezrobotnych oraz wyrównujemy szanse edukacyjne młodzieży uczęszczającej do szkół przygotowujących do zawodu.
  • Celem naszych kursów jest rozwijanie znajomości terminologii branżowej poszczególnych zawodów, rozwijanie umiejętności zastosowania języka obcego w sytuacjach zawodowych. Treści merytoryczne oraz metodykę prowadzenia zajęć zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań kursantów.
  • Wykorzystujemy autentyczne materiały źródłowe w języku angielskim, wydruki ze stron internetowych, fragmenty artykułów z prasy oraz literatury specjalistycznej, filmy oraz nagrania audio, jak również dostępne na rynku podręczniki do nauki języka angielskiego specjalistycznego publikowane przez renomowane wydawnictwa językowe. Stosujemy efektywne multimedialne techniki nauczania przy użyciu tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, laptopa z oprogramowaniem, modułu laboratorium językowego, nagrań audio-video. 

Przyjdź i przekonaj się sam
- zostań EXPERTEM w swojej branży!

EXPLORE THE WORLD with EXPERT