Centrum
Szkoleniowo-Tłumaczeniowe

EXAMExpert

Kursy przygotowujące 
do egzaminów z języka angielskiego

Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego!
 

 • Oferujemy różnorodne kursy, które skutecznie pomogą przygotować się
  do egzaminów z języka angielskiego:

  ♦ kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
  na poziomie podstawow i rozszerzonym

  ♦ kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
  na poziomie podstawowym i rozszerzonym

  ♦ kursy przygotowujące do egzaminu zawodowego z języka angielskiego

  ♦ kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych

   
 • Proponujemy zajęcia w małych grupach (maksymalnie 6 osób) lub zajęcia indywidualne odbywające się w profesjonalnej multimedialnej pracowni językowej w siedzibie firmy. Na życzenie klienta prowadzimy również kursy we wskazanym miejscu. Częstotliwość i czas trwania zajęć dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników.   
 • Na naszych zajęciach panuje miła, przyjazna atmosfera, która ułatwia przyswajanie języka oraz zachęca do swobodnego wypowiadania się w języku obcym.
 • Naszym celem jest efektywne przygotowanie uczestników do egzaminów zewnętrznych oraz certyfikatowych na różnych poziomach. Skutecznie wyrównujemy braki edukacyjne, pomagamy w zdobywaniu i podno- szeniu kompetencji językowych. Zwiększamy szanse dzieci i młodzieży na sukces egzaminacyjny, na zdobycie wykształcenia, a w przyszłości na znalezienie zatrudnienia w Polsce i poza granicami kraju. 
 • Stosujemy nowatorskie programy oparte na wymaganiach egzaminacyjnych opisanych w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych. Wykorzystujemy materiały autorskie oraz publikowane przez renomowane wydawnictwa językowe słowniki, podręczniki z płytami CD i DVD, repetytoria i testy nakierowane na kształcenie umiejętności badanych na egzaminach zewnętrznych.
 • Treści merytoryczne oraz metody nauczania zawsze dostosowujemy do potrzeb słuchaczy. Na zajęciach stosujemy efektywne multimedialne techniki nauczania wykorzystujące m.in. tablicę interaktywną wraz z projektorem multimedialnym, moduł laboratorium językowego, sprzęt audiowizualny oraz nowoczesne programy komputerowe.

Z nami skutecznie przygotujesz się
do egzaminu z języka angielskiego!

EXPLORE THE WORLD with EXPERT