Centrum
Szkoleniowo-Tłumaczeniowe

ENGLISHExpert

Kursy języka angielskiego
dla początkujących i zaawansowanych

Zapraszamy na kursy języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych!
 

  • Oferujemy zajęcia w małych grupach (maksymalnie 6 osób) lub zajęcia indywidualne odbywające się w profesjonalnej multimedialnej pracowni językowej w siedzibie firmy. Na życzenie klienta prowadzimy również kursy we wskazanym miejscu. Proponujemy również kursy przez Internet wykorzystujące komunikator internetowy.
  • Częstotliwość i czas trwania zajęć dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników.   
  • Dostosowujemy poziom, program oraz metodologię nauczania do potrzeb i oczekiwań kursantów tak, aby zajęcia były efektywne i atrakcyjne. Na zajęciach stosujemy efektywne multimedialne techniki nauczania wykorzystujące m.in. tablicę interaktywną wraz z projektorem multimedialnym, moduł laboratorium językowego, sprzęt audiowizualny oraz nowoczesne programy komputerowe
  • Na naszych zajęciach panuje miła, przyjazna atmosfera, która ułatwia przyswajanie języka oraz zachęca swobodnego wypowiadania się w języku obcym.
  • Naszym celem jest umożliwienie naszym uczniom rozwój kompetencji językowych na każdym poziomie zaawansowania. Koncentrujemy się na kształ- ceniu sprawności językowych czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz pisa- nia i mówienia w języku angielskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
  • Wykorzystujemy różnorodne efektywne i aktywizujące techniki nauczania, nowoczesne i multimedialne środki dydaktyczne m.in. tablicę interak- tywną, nagrania audio i video. Stosujemy nowatorskie programy nauczania. Wykorzystujemy materiały autorskie oraz publikowane przez renomowane wydawnictwa językowe słowniki, podręczniki z płytami CD i DVD.

Otwórz się z nami na nowe możliwości!

EXPLORE THE WORLD with EXPERT